Bringing sustainability to rural border communities

Burma Solar Project

Burma Solar Project

โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์ เรื่องราวการติดตั้งพลังานแสงอาทิตย์ในป่าใหญ่โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายๆองค์กรจนโครงการประสบความสำเร็จขอบคุณทุกๆองค์กรที่ให้การสนับสนุนทีมงาน BGET ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจ ในที่นี้ทางทีมงานจะนำเสนอประสบการณ์นี้มาเล่าก็เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสำหรับสถานที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของรัฐกะเหรี่ยงซึ่งเป็นชาติพันธ์เดียวกับผู้เขียนเองสำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์นี้จะไปช่วยเติมเต็มในด้านการแพทย์และการศึกษานั่นเอง ทางทีมงาน BGET จึงนำเสนอเพียงบางส่วนของการทำงานครั้งนี้นำมาเสนอให้กับผู้ที่สนใจได้ชมกัน ทีมงาน Bget เริ่มออกจากตัวเมืองแม่สอดเวลา 05.00น. และไปถึงตัวเมืองแม่สะเรียงประมาณเที่ยงวันจากนั้นก็ได้ลงเรือและใช้เวลาในการล่องเรือบนน่านน้ำสาละวินโดยประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่งตลอดระยะเวลาในการนั่งเรือนั้นทางผู้เขียนเองได้เห็นทัศนียภาพที่ช่างดูสบายตามีทั้งต้นไม้ต้นไผ่ขึ้นเต็มสองฝั่งแม่น้ำสาละวินก่อนถึงบ้านแหมะนือทะและหมู่บ้านนี้เองที่ทีมงานวางแผนก่อนหน้านั้นว่าจะนอนค้างคืนที่นี่หนึ่งคืนและเมื่อเช้าวันใหม่พระอาทิตย์ยังไม่ทันขึ้นทีมงานทุกคนก็ต้องเตรียมเดินทางด้วยเท้าเพราะทางต่อไปนี้จะไม่มีอะไรสัญจรนอกจากคนและม้า เท้าเท่านั้นที่จะส่งเราไปยังจุดหมาย ชีวิตคือการเดินไปข้างหน้า เดิน-เดิน-เดิน   ตอนนี้อยู่บนยอดเขาเลย (เหนื่อยสุดๆ)  เดินมาเยอะแล้วขอนั่งแพดีกว่า หลังจากเดินมาทั้งวันก็ถึงที่หมาย(เล่นเอาพระอาทิตย์ตกดินเลย) ทีมงานช่วยกันติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ทุกคนกำลังติดชุดประจุไฟ หลังจากล่วงเลยมาหลายวันอยู่ภารกิจทุกอย่างก็เสร็จทีมงานภูมิใจบวกกับดีใจที่ได้กลับบ้าน  ทีมงาน BGET ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมจนงานประสบความสำเร็จด้วยดีขอบคุณพ่อครัวตลอดระยะเวลา 10 วัน มาม่า น้ำพริก ไข่ ปลากระป๋องสุดยอดขอบคุณบุรุษพยาบาลที่ช่วยทำแผลขอบคุณทุกคน โดย ไท พลังงานไฟฟ้าเพื่อชาติพันธุ์สู่การพัฒนา ตามแนวชายแดนประเทศพม่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของชาวกะเหรี่ยง ที่ถูกพลักดันจากรัฐบาลพม่าและจากการสู้รบ แล้วมาตั้งถิ่นฐานอาศัยทั้งถาวรและไม่ถาวรขึ้นอยู่การสถาณการณ์บ้านเมือง ซึ่งจะพบเห็นตลอดสองข้างทาง พื้นที่เป็นป่าและภูเขาสูง ส่วนใหญ่ประกอบเอาชีพทำไร่และหาของป่าในการดำรงชีวิตอยู่  ภายในหมู่บ้านไม่มีถนนสำหรับรถยนต์ให้วิ่ง นอกจากทางเท้าที่ชาวบ้านใช้ในการไปมาหาสู่กัน บางหมู่บ้านต้องใช้เวลาในการเดินทาง  4-5 วัน ต้องพักระหว่างทางหรือในหมู่บ้านรู้จัก ซึ่งในครั้งนี้ทางทีม BGET ใช้เวลาในการเดินทางเท้าหนึ่งวัน (12 ชั่วโมง)Read more about Burma Solar Project[…]