Burma Solar Project

โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์

เรื่องราวการติดตั้งพลังานแสงอาทิตย์ในป่าใหญ่โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายๆองค์กรจนโครงการประสบความสำเร็จขอบคุณทุกๆองค์กรที่ให้การสนับสนุนทีมงาน BGET ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจ ในที่นี้ทางทีมงานจะนำเสนอประสบการณ์นี้มาเล่าก็เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสำหรับสถานที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของรัฐกะเหรี่ยงซึ่งเป็นชาติพันธ์เดียวกับผู้เขียนเองสำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์นี้จะไปช่วยเติมเต็มในด้านการแพทย์และการศึกษานั่นเอง ทางทีมงาน BGET จึงนำเสนอเพียงบางส่วนของการทำงานครั้งนี้นำมาเสนอให้กับผู้ที่สนใจได้ชมกัน

60

ทีมงาน Bget เริ่มออกจากตัวเมืองแม่สอดเวลา 05.00น. และไปถึงตัวเมืองแม่สะเรียงประมาณเที่ยงวันจากนั้นก็ได้ลงเรือและใช้เวลาในการล่องเรือบนน่านน้ำสาละวินโดยประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่งตลอดระยะเวลาในการนั่งเรือนั้นทางผู้เขียนเองได้เห็นทัศนียภาพที่ช่างดูสบายตามีทั้งต้นไม้ต้นไผ่ขึ้นเต็มสองฝั่งแม่น้ำสาละวินก่อนถึงบ้านแหมะนือทะและหมู่บ้านนี้เองที่ทีมงานวางแผนก่อนหน้านั้นว่าจะนอนค้างคืนที่นี่หนึ่งคืนและเมื่อเช้าวันใหม่พระอาทิตย์ยังไม่ทันขึ้นทีมงานทุกคนก็ต้องเตรียมเดินทางด้วยเท้าเพราะทางต่อไปนี้จะไม่มีอะไรสัญจรนอกจากคนและม้า เท้าเท่านั้นที่จะส่งเราไปยังจุดหมาย

61

ชีวิตคือการเดินไปข้างหน้า เดิน-เดิน-เดิน

 62

ตอนนี้อยู่บนยอดเขาเลย (เหนื่อยสุดๆ)

63 เดินมาเยอะแล้วขอนั่งแพดีกว่า

64

หลังจากเดินมาทั้งวันก็ถึงที่หมาย(เล่นเอาพระอาทิตย์ตกดินเลย)

65

ทีมงานช่วยกันติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

66

ทุกคนกำลังติดชุดประจุไฟ

67

หลังจากล่วงเลยมาหลายวันอยู่ภารกิจทุกอย่างก็เสร็จทีมงานภูมิใจบวกกับดีใจที่ได้กลับบ้าน  ทีมงาน BGET ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมจนงานประสบความสำเร็จด้วยดีขอบคุณพ่อครัวตลอดระยะเวลา 10 วัน มาม่า น้ำพริก ไข่ ปลากระป๋องสุดยอดขอบคุณบุรุษพยาบาลที่ช่วยทำแผลขอบคุณทุกคน

โดย ไท

พลังงานไฟฟ้าเพื่อชาติพันธุ์สู่การพัฒนา

ตามแนวชายแดนประเทศพม่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของชาวกะเหรี่ยง ที่ถูกพลักดันจากรัฐบาลพม่าและจากการสู้รบ แล้วมาตั้งถิ่นฐานอาศัยทั้งถาวรและไม่ถาวรขึ้นอยู่การสถาณการณ์บ้านเมือง ซึ่งจะพบเห็นตลอดสองข้างทาง พื้นที่เป็นป่าและภูเขาสูง ส่วนใหญ่ประกอบเอาชีพทำไร่และหาของป่าในการดำรงชีวิตอยู่  ภายในหมู่บ้านไม่มีถนนสำหรับรถยนต์ให้วิ่ง นอกจากทางเท้าที่ชาวบ้านใช้ในการไปมาหาสู่กัน บางหมู่บ้านต้องใช้เวลาในการเดินทาง  4-5 วัน ต้องพักระหว่างทางหรือในหมู่บ้านรู้จัก ซึ่งในครั้งนี้ทางทีม BGET ใช้เวลาในการเดินทางเท้าหนึ่งวัน (12 ชั่วโมง) ซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านจะใช้เวลาถึงสองวันในการเดินทาง เพราะครั้งนี้ทางทีม BGET ได้มีการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายที่ดี ทั้งขึ้นลงภูเขาชันและข้ามแม่น้ำ ในการเข้าถึงพื้นที่ที่ติดตั้งแผงผลิตพลังงานแสงอาทิตย์

68

มีความสุขและภูมิใจที่ได้รับโอกาสในการทำอะไรบางอย่างเพื่อชาติพันธุ์ ซึ่งมีวัฒธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเดียวกัน พูดภาษาเดียวกันและมีความเชื่อเดียวกัน ในการพัฒนาด้านชีวิตความเป็นอยู่ที่จะได้รับรู้ข่าวสารทั้งในและนอกประเทศให้ทันสังคมโลก นอกจากเสียงวิทยุที่รับสัญญาณจากประเทศพม่าเท่านั้น เนื่องจากการติดตั้งครั้งนี้ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนต ทีวี แสงสว่าง และเครื่องมือทางการแพทย์ภายในคลินิค ประทับใจในมิตรภาพ การต้อนรับที่อบอุ่น และการอำลาชุ่มเย็น

69

70

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งโดยกลุ่มพลังงานไร้พรมแดน

โดย: สันติ สันโดษวนาไพร

การติดตั้งโซลาร์เซลล์ใน FBR

71

ทีมงานกำลังเดินทางไป FBR

โครงการการติดตั้งชุดระบบโซลาร์เซลล์ใน (FBR) ซึ่งได้การสนับสนุนงบประมาณจาก Green Empowerment และทีมงานของ FBR ส่วนทีมงาน Border Green Energy Team (BGET) เป็นผู้ติดตั้งระบบ

สำหรับการติดตั้งชุดระบบโซลาร์เซลล์นี้ทีมงาน BGET เดินทางไป 4 คนจะต้องเดินทางจากฝั่งไทยนั่งเรือทางแม่น้ำสาละวินประมาณ 4 ชั่วโมงจากนั้นก็เดินทางเท้าอย่างเดียวประมาณ 12 ชั่วโมง ในระหว่างเดินทางนั้นทุกคนรู้สึกเหนื่อยกันแต่ทุกคนก็เดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย และได้การต้อนรับจากทีมงาน FBR อย่างดี

ชุดระบบโซลาร์เซลล์จะทำการติดตั้งในห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน และห้องเครื่องมือแพทย์เพื่อให้สถานที่ FBRได้มีไฟฟ้าใช้ที่เพียงพอต่อการใช้งานเช่น ใช้เป็นสื่อการสอน การให้แสงสว่าง และการดูแลรักษาคนไข้
72

ทีมงาน FBR ทุกคนมีความตั้งใจมากกับการเรียนคร้งนี้

73

เด็กน้อยนั่งพักฟื้นหลังจากได้รับการผ่าเนื่องจากเป็นฝี และมีพ่ออยู่เคียงข้างเสมอ

หลังจากพักผ่อนมาทั้งคืนตื่นเช้าทีมงานBGETได้รวมตัวกับทีมงานFBR เพื่อจะทำการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์และได้แบ่งกันว่าวันนี้ต้องทำอะไรบ้างจากนั้นทุกคนก็ลงมือทำ ในการติดตั้งนั้นทุกคนตั้งใจทำมากเพื่อให้งานออกมาได้อย่างดีใช้เวลาในการติดตั้งเพียงแค่ 2 วันก็เสร็จและทำการทดสอบระบบทุกระบบไม่มีปัญหา ทำให้ทุกคนรู้ว่าถ้าเมื่อทุกคนมีวินัยบวกกับความสามัคคีจะทำอะไรก็สำเร็จ จากนั้นก็จัดการอบรมให้กับผู้ดูแลเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบและใช้งานได้อย่างปลอดภัย ก่อนกลับทีมงาน BGET ได้รับการส่งกลับโดยการโยนลงน้ำทุกคนทำให้ทีมงานหนาวสั่นสนุกตามกันไปและกลับไปด้วยรอยยิ้มกันทุกคนและทีมงานBGETทุกคนหวังว่าการติดตั้งชุดรบบโซลาร์เซลล์ครั้งนี้น่าจะเป็นประโยช์กับทุกๆคนและทีมงาน BGETมีความยินดีที่จะทำติดตั้งครั้งใหม่หรือสถานที่อื่นๆที่มีงบประมาณด้วยความเต็มใจ

โดย: มงคล ดีศรีเพ็ง (M)