Global Youth Service Team 2012

                                                        GYST 2012

ในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง แม่ระมาด แม่สอด พบพระ และอุ้มผาง เป็นพื้นที่ที่ติดกับชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่า ก็จะมีชาวพม่าเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำมากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์ลี้ภัยชั่วคราวและมาทำงานในประเทศไทยก็มีจำนวนมากพอสมควร และบุคคลเหล่านี้ก็จะอยู่ตามศูนย์ลี้ภัยบ้าง ตามไร่นาบ้าง บางที่ก็เป็นพื้นที่ที่ห่างไกลจากการช่วยเหลือเข้าไปถึงได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำ เรื่องไฟ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิต ศูนย์การเรียนเหล่านี้ประกอบไปด้วย Green water, Maw Taw Lu, Rocky Mountain, TBCEF, Pa Noy Poo, Mae la caps,Green

 

10

กลุ่ม GYST ก็เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่มาจากประเทศอเมริกาพวกเค้ายอมสละทรัพย์สินยอมสละเวลาและแรงกาย เพื่อที่จะมาให้ความรู้และให้และศูนย์การเรียนต่างๆ( Migrant school )ที่อยู่ห่างจากไฟฟ้าและน้ำดื่ม กลุ่ม GYST ซึ้งเห็นความสำคัญทางด้านนี้ พวกกลุ่ม GYST ก็จะทำการติดตั้งโซล่าเซลล์ และ UV ที่เห็นว่าศูนย์การเรียนไหนควรจะได้รับ และกลุ่ม GYST นี้ก็จะมาติดตามโครงการนี้ทุกปี มาเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้และหลอดไฟ

11

สำหรับในสายตาของเราคนไทยแล้วการที่ผู้หญิงต้องปีนขึ้นไปติดหลอดไฟต้องเดินสายไฟถือว่าเป็นเรื่องที่ยากสำหรับหญิงไทย สุดท้ายก็ขอบคุณอาจารย์ ( Mrs. Doug Hollinger ) และกลุ่ม GYST ที่มาให้ความสว่างให้แก่เด็กๆอีกทั้ง UV ให้แก่ศูนย์ต่างๆ อีกทั้งสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆในศูนย์ต่างๆ คงไม่มีอะไรที่จะตอบแทนมีแต่รอยยิ้มและคำขอบคุณที่จะมอบให้

12